Ikon för Rikstermbanken

hängbeordring

svensk term (rek.): hängbeordring
svensk term (acc.): direktbeordring
förklaring:

Hängbeordring innebär att en order automatiskt skapas för en artikel när man registrerar en tillverkningsorder för dess moderartikel. Ordern för den hängbeordrade artikeln kan vara en inköpsorder eller en tillverkningsorder. Orderkvantiteten för den hängbeordrade ordern är normalt precis den kvantitet som behövs för att fylla materialbehovet till ordern på

moderartikeln.

engelsk term (rek.): direct ordering
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004