Ikon för Rikstermbanken

gruppteknologi

svensk term (rek): gruppteknologi
definition:

teknik som innebär att man utnyttjar olika artiklars likhet vad gäller material, form, tillverkningssätt, ytjämnhet, storlek, funktion, geometri etc i syfte att förenkla och förbilliga utvecklingskedjan idé – konstruktion – tillverkning

anmärkning:

Gruppteknologi används bland annat för klassificering och gruppering av artiklar. För sådan klassificering finns det två huvudsyften; klassificering för konstruktionsändamål och klassificering för tillverkningsändamål. Båda syftena kan tillgodoses inom ramen för ett gruppteknologiskt angreppssätt.

engelsk term (rek): group technology
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004