Ikon för Rikstermbanken

grunddataunderhåll

svensk term (rek): grunddataunderhåll
förklaring:

Merparten av information om produkter och produktionsresurser, dvs. så kallade grunddata, är föränderlig och måste mer eller mindre ständigt underhållas och uppdateras för att i möjligaste mån motsvara aktuella förhållanden. Detta uppdateringsarbete kallas grunddataunderhåll.

engelsk term (rek): basic data maintenance
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004