Ikon för Rikstermbanken

grunddatakvalitet

svensk term (rek.): grunddatakvalitet
förklaring:

Grunddatakvalitet avser den utsträckning i vilken information om företagets produkter, så kallade grunddata, är korrekt och fullständig samt innehåller alla de datauppgifter som krävs för aktuella planeringsfunktioner.

engelsk term (rek.): basic data accuracy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004