Ikon för Rikstermbanken

grunddata

svensk term (rek.): grunddata
förklaring:

Grunddata utgör basinformation om ett företags produkter och produktionsresurser. Till grunddata räknas i första hand data om de artiklar som finns i produkt och artikelsortimentet, om de detaljer, komponenter, råmaterial och halvfabrikat som produkterna består av, dvs. deras materialstrukturer eller recept, om hur de egentillverkade artiklarna tillverkas samt data om de produktionsgrupper som finns för att åstadkomma tillverkningen. Begreppet grunddata innefattar således artikeldata, strukturdata, operationsdata och produktionsgruppsdata.

engelsk term (rek.): basic data
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004