Ikon för Rikstermbanken

grovplanering

svensk term (rek): grovplanering
förklaring:

Termen grovplanering avser inplanering av konstruktion och tillverkning av kundorderorienterade produkter. Inplaneringen görs på hela verkstadsavsnitt eller på speciella så kallade grovbeläggningsgrupper.

engelsk term (rek): outline planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004