Ikon för Rikstermbanken

grovplan

svensk term (rek.): grovplan
definition:

tidplan med låg detaljeringsgrad för större komponenter, konstruktionsgrupper och/eller slutmontering av en kundorderprodukt

anmärkning:

Grovplanen anger när i tiden tillverkning skall ske i olika fabriksavdelningar eller så kallade grovbeläggningsgrupper. För att upprätta en grovplan krävs inte att motsvarande produkt är färdigkonstruerad eller produktionsberedd. Planen görs i stor utsträckning med utgångspunkt från erfarenhetsbaserade bedömningar.

engelsk term (rek.): outline plan
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004