Ikon för Rikstermbanken

grovbeläggningsgrupp

svensk term (rek.): grovbeläggningsgrupp
svensk term (acc.): resursgrupp (1)
förklaring:

Vid grov kapacitetsbehovsplanering använder man i regel en grövre indelning av företagets produktionsresurser än enskilda produktionsgrupper. Sådana grupperingar av resurser kallas grovbeläggningsgrupper. Inom respektive grupp bör det finnas ett enhetligt användbart kapacitets- och beläggningsmått, exempelvis mantimmar eller maskintimmar.

engelsk term (rek.): rough cut capacity planning unit
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004