Ikon för Rikstermbanken

grov kapacitetsplanering

svensk term (rek.): grov kapacitetsplanering
svenska termer (acc.): grov beläggningsplanering
grov kapacitetsbehovsplanering
definition:

metodik för att beräkna framtida kapacitetsbehov med hjälp av så kallade kapacitetsbehovsnycklar

anmärkning:

Tillvägagångssättet används både för att analysera och utvärdera produktionsplaner vid huvudplanering och i samband med grovplanering vid starkt kundorderorienterad produktion.

engelsk term (rek.): rough cut capacity planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004