Ikon för Rikstermbanken

golvlagerartikel

svensk term (rek.): golvlagerartikel
svenska termer (acc.): handlagerartikel
montagelagerartikel
veckolagerartikel
definition:

artikel som rekvireras ut från lager mot ett icke orderbundet behov, exempelvis mot ett allmänt förväntat behov under de närmaste veckorna eller månaderna

anmärkning:

Vid uttag kostnadsförs hela uttaget som förbrukning. Alternativt kan man välja att reservera eller inte reservera uttagna golvlagerartiklar. Man talar då om kontrollerade respektive okontrollerade golvlagerartiklar.

engelsk term (rek.): shop floor item
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004