Ikon för Rikstermbanken

golvlager

svensk term (rek.): golvlager
definition:

lager av artiklar som tagits ut från lager för framtida förbrukning i fabriken

anmärkning:

Uttagen sker inte mot order utan kostnadsförs direkt. Kvantiteter i golvlager lagerredovisas inte.

engelsk term (rek.): shop floor stock
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004