Ikon för Rikstermbanken

godsterminal

svensk term (rek.): godsterminal
förklaring:

En godsterminal i ett transportsystem är en knutpunkt eller en mellanstation för omlastning och sortering av gods. I den här bemärkelsen kan den betraktas som en nod i ett materialflödessystem där man sammanför eller delar upp materialflöden. En godsterminal kan också vara slutmottagare.

engelsk term (rek.): terminal
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004