Ikon för Rikstermbanken

glidande medelvärde

svensk term (rek.): glidande medelvärde
definition:

prognosmetod som innebär att man som prognosvärde beräknar medelvärdet av ett antal passerade perioders verkliga efterfrågevärden

anmärkning:

Ju fler perioder man tar med desto stabilare blir prognoserna mot inverkan från slumpfluktuationer men desto långsammare reagerar också prognoserna på systematiska förändringar.

engelsk term (rek.): moving average
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004