Ikon för Rikstermbanken

glapptid

svensk term (rek.): glapptid
svensk term (acc.): slacktid
definition:

skillnad i kalendertid mellan en tillverkningsorders planerade leveranstidpunkt och den tidpunkt när den behöver bli färdig med avseende på materialbehov från överliggande strukturnivå eller lovad leveranstidpunkt till kund

anmärkning:

Om den planerade leveranstidpunkten ligger senare än behovstidpunkt respektive leveranstidpunkt till kund talar man om negativ glapptid.

engelsk term (rek.): slack time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004