Ikon för Rikstermbanken

glapp

svensk term (rek): glapp
svensk term (acc): slack
förklaring:

Glapp är en term som används vid nätverksplanering. Glappet för en händelse är skillnaden mellan den senaste och tidigaste tidpunkt som händelsen kan inträffa. Det är den maximala försening en händelse kan tillåtas råka ur för utan att nätverksprojektet som helhet skall försenas.

engelsk term (rek): slack
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004