Ikon för Rikstermbanken

giltighetsdatum

svensk term (rek): giltighetsdatum
förklaring:

I många fall kan konstruktionsändringar införas på ett planerat sätt och med framförhållning. Exempelvis kan det medföra att man kan skapa förutsättningar för att förbruka det som finns i lager av en utgående artikel innan man inför en ny eller konstruktionsändrad ersättande artikel. För att i materialplaneringen styra detta planerade införande av konstruktionsändrade artiklar kan man använda sig av giltighetsdatum. Dessa giltighetsdatum anges i strukturerna med ett till och med datum för den utgående artikel och ett från och med datum för den tillkommande artikeln.

engelsk term (rek): effectivity date
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004