Ikon för Rikstermbanken

genomloppstid

svensk term (rek.): genomloppstid
definition:

den tid som åtgår för att tillverka en artikel från uttag av material och start av första operation till inleverans av färdig och kvalitetsgodkänd artikel

anmärkning:

Genomloppstiden är en del av ledtiden. Principiellt består den av transporttider, kötider, omställningstider och produktionstider.

engelsk term (rek.): throughput time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004