Ikon för Rikstermbanken

genomflöde

svensk term (rek.): genomflöde
förklaring:

Med genomflöde ur ett produktionssystem menas sådan produktion som leder till utleverans och fakturering. Förenklat uttryckt kan det också definieras som den takt med vilken ett produktionssystem genererar inkomster. Produktion mot lager innebär följaktligen inget genomflöde.

Termen förekommer inom ramen för den så kallade begränsningsteorin, Theory of constraints.

engelsk term (rek.): throughput
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004