Ikon för Rikstermbanken

gemensamt orderutsläpp

svensk term (rek.): gemensamt orderutsläpp
definition:

planeringsprincip som innebär att tillverkningsorder för samtliga artiklar som ingår i en produkt eller artikel på en överliggande strukturnivå släpps ut i verkstaden vid en och samma tidpunkt

anmärkning:

Tidpunkten bestäms av den tillverkningsorder som har längst genomloppstid. Principen används i första hand vid kundorderorienterad produktion.

engelsk term (rek.): common order release
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004