Ikon för Rikstermbanken

funktionell layout

svensk term (rek.): funktionell layout
svensk term (acc.): processlayout
definition:

layout där tillverkningsresurserna är utplacerade och organiserade efter sin tillverkningsfunktion, dvs. tillverkningsresurser med samma eller likartad tillverkningsfunktion placeras tillsammans

engelsk term (rek.): functional layout
engelsk term (acc.): process layout
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004