Ikon för Rikstermbanken

fritt glapp

svensk term (rek.): fritt glapp
förklaring:

Fritt glapp är en term som används vid nätverksplanering. Det är för en aktivitet skillnaden mellan den tidigaste tidpunkten för den händelse som närmast följer efter aktiviteten och summan av den tidigaste tidpunkten för händelsen som föregår aktiviteten och aktivitetens egen tidsåtgång.

engelsk term (rek.): free float
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004