Ikon för Rikstermbanken

frisläppningstidsgräns

svensk term (rek.): frisläppningstidsgräns
definition:

det antal dagar från dagens datum inom vilka planerade tillverkningsorder skall frisläppas

anmärkning:

Frisläppningstidsgränsen kan fastställas som tillverkningsordernas ledtider plus önskade framförhållningstider innan tillverkning måste sättas igång för att kunna hålla planerade leveranstidpunkter.

engelsk term (rek.): release time fence
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004