Ikon för Rikstermbanken

frekvensstudier

svensk term (rek.): frekvensstudier
förklaring:

Frekvensstudier avser mätning genom observation av definierade händelser vid på statistiska grunder valda observationstillfällen eller platser för beräkning av händelsernas relativa förekomst.

engelsk term (rek.): work sampling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004