Ikon för Rikstermbanken

framåtplanering

svensk term (rek.): framåtplanering
definition:

metodik för inplanering av operationer

anmärkning:

Metodiken innebär att de operationer som tillhör en tillverkningsorder planeras in framåt i tiden med utgångspunkt från en given tidpunkt. Denna tidpunkt kan motsvara den tidpunkt när kapacitet tidigast finns disponibel i första operationens produktionsgrupp. Tidpunkten kan också vara den starttidpunkt för ordern som erhållits via materialplaneringen och som i huvudsak motsvarar när material finns tillgängligt för att påbörja ordern.

engelsk term (rek.): forward scheduling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004