Ikon för Rikstermbanken

framåt–bakåt-kontroll

svensk term (rek.): framåt–bakåt-kontroll
definition:

tilläggsalgoritm som kan användas tillsammans med partiformningsmetoden partperiodbalansering

anmärkning:

Syftet med algoritmen är att förhindra att stora periodbehov i onödan behöver lagras under lång tid eller att inleveranser i onödan sker under perioder med små behov. Att förhindra detta är av speciellt intresse när det i behovsbilden finns starka inslag av växande eller avtagande behov och när det finns inslag av exceptionellt stora eller små enskilda behov.

engelsk term (rek.): look ahead/look back
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004