Ikon för Rikstermbanken

formnytta

svensk term (rek.): formnytta
förklaring:

Aktiviteterna i en försörjningskedja syftar till att tillfredsställa kunders behov genom att skapa nyttor. Formnytta är en av dessa nyttor och representerar det mervärde som skapas genom värdeförädling av insatsvaror till färdiga produkter.

engelsk term (rek.): form utility
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004