Ikon för Rikstermbanken

flytande lagerplaceringssystem

svensk term (rek.): flytande lagerplaceringssystem
definition:

system för placering i lager som innebär att levererad artikel placeras på lämpligt vald plats

anmärkning:

Platsen är endast knuten till artikelnumret så länge det finns kvantiteter kvar av det som levererats. Typiskt för ett system med flytande placering är att det jämfört med fastplatssystem kräver mer administrativt arbete och ställer mer avancerade krav på lagerredovisningssystemet. Å andra sidan medför det ett mindre behov av lagerutrymme.

engelsk term (rek.): random location storage system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004