Ikon för Rikstermbanken

flytande beställningspunkt

svensk term (rek.): flytande beställningspunkt
förklaring:

Traditionella beställningspunkter beräknas periodiskt, ofta en eller ett par gånger om året. Flytande beställningspunkt innebär att beställningspunkten beräknas om löpande i takt med efterfrågeförändringar och ledtidsförändringar.

engelsk term (rek.): floating order point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004