Ikon för Rikstermbanken

flexibilitet

svensk term (rek.): flexibilitet
förklaring:

Begreppet flexibilitet är ett uttryck för en förmåga att snabbt och effektivt reagera på förändrade förutsättningar. Inom produktion och logistik kan man framför allt urskilja fyra typer av flexibilitet; volymflexibilitet, produktmixflexibilitet, produktflexibilitet och leveransflexibilitet.

engelsk term (rek.): flexibility
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004