Ikon för Rikstermbanken

flerterminalsystem

svensk term (rek.): flerterminalsystem
definition:

terminalsystem där flera terminaler har samma terminalnivå

anmärkning:

Varje terminal på högsta nivå tilldelas ett trafikområde till vilken lokala terminaler hör för insamling och distribution av gods. Flerterminalsystem används framför allt för styckegods.

engelsk term (rek.): multiple terminal system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004