Ikon för Rikstermbanken

flernivåers huvudplan

svensk term (rek.): flernivåers huvudplan
definition:

huvudplaneringsprincip som innebär att artiklar huvudplaneras oavsett på vilken strukturnivå de befinner sig

anmärkning:

För att det skall vara meningsfullt måste i allmänhet huvudplaneringsartiklarna ha både härledd och oberoende efterfrågan.

engelsk term (rek.): multilevel master schedule
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004