Ikon för Rikstermbanken

flaskhals

svensk term (rek.): flaskhals
svensk term (acc.): trång sektion
förklaring:

Flaskhals är ett uttryck för en produktionsresurs som är överbelagd. Genom överbeläggningen kommer flaskhalsresursen att vara en begränsande faktor för det totala produktionssystemets output.

engelsk term (rek.): bottleneck
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004