Ikon för Rikstermbanken

flödesorder

svensk term (rek.): flödesorder
förklaring:

En flödesorder är en speciell typ av order som används vid repetitiv tillverkning. I motsats till konventionella order flödar utgångsmaterial mer eller mindre kontinuerligt in till ordern och färdigtillverkade artiklar flödar kontinuerligt ut från ordern utan något distinkt leveranstillfälle. Medan en vanlig tillverkningsorder anger en kvantitet och en leveranstidpunkt, specificerar flödesordern kvantiteter per dag eller timme under ett antal dagar respektive timmar.

engelsk term (rek.): flow order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004