Ikon för Rikstermbanken

flödesgrupp

svensk term (rek.): flödesgrupp
definition:

produktionsgrupp där ingående maskiner och arbetsplatser arrangerats så att de i så stor utsträckning som möjligt medger ett rakt materialflöde och som motsvaras av operationsföljderna för de detaljer som tillverkas i gruppen

anmärkning:

En flödesgrupp utgör ur planerings- och uppföljningssynpunkt en planeringspunkt och den kan betraktas som en målstyrd enhet.

engelsk term (rek.): manufacturing cell
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004