Ikon för Rikstermbanken

fjärdepartslogistik

svensk term (rek.): fjärdepartslogistik
förklaring:

Fjärdepartslogistik innebär att ett fristående företag ingår ett långsiktigt samarbetsavtal med ett logistikköpande företag som ensamt ansvarig för försörjning med logistiktjänster. Fjärdepartslogistikern organiserar och administrerar i sin tur olika underlevererande logistikföretag för att fullgöra sitt uppdrag.

engelsk term (rek.): fourth party logistics
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004