Ikon för Rikstermbanken

fiskbensdiagram

svensk term (rek.): fiskbensdiagram
svenska termer (acc.): Ishikawadiagram
orsak–verkan-diagram
definition:

diagram och en metod för analys av orsak och verkan bakom ett formulerat problem

engelsk term (rek.): fishbone chart
engelska termer (acc.): Ishikawa chart
cause and effect diagram
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004