Ikon för Rikstermbanken

fiktiv artikel

svensk term (rek.): fiktiv artikel
svensk term (acc.): fantomartikel
definition:

artikel som inte representerar någon fysisk företeelse utan används av administrativa skäl, exempelvis för att underlätta strukturregisterunderhåll

anmärkning:

Två olika tillämpningsområden finns. En tillämpning innebär att fiktiva artiklar används för att gruppera artiklar i en struktur. En annan tillämpning för fiktiva artiklar är att förenkla planeringsrutiner och materialflöden. Exempelvis kan fiktiva artiklar vara ett sätt att hantera konstruktionsändringar när man vill konsumera restkvantiteterna av en ersatt artikel innan den ersättande artikeln börjar användas.

engelsk term (rek.): phantom item
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004