Ikon för Rikstermbanken

fastplatssystem

svensk term (rek.): fastplatssystem
definition:

system för godsplacering i lager som innebär att varje artikelnummer har en bestämd plats reserverad för sig i lagret

anmärkning:

Platsen måste vara så väl tilltagen att den räcker till för den maximala mängd av respektive artikel som normalt kan förekomma. Typiskt för ett fastplatssystem är att det kräver mindre administration men är mer utrymmeskrävande än flytande placeringssystem.

engelsk term (rek.): fixed location storage system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004