Ikon för Rikstermbanken

fast planerad order

svensk term (rek.): fast planerad order
svensk term (acc.): fryst order
förklaring:

Vid materialbehovsplanering tillämpas en teknik som bygger på användning av fast planerade order för att eliminera problem med så kallad systemnervositet och för att åstadkomma en rollfördelning mellan planerare och system. Tekniken innebär att planerade order från en behovsplanering vars färdigtidpunkter ligger inom den så kallade planeringstidsgränsen ges vissa restriktioner för tillåten omplanering. En vanlig restriktion är att tillåta omplaneringar tidsmässigt men inte kvantitetsmässigt, dvs. planerad orderkvantitet tillåts inte ändras, däremot planerad inleveranstidpunkt.

se även:
engelsk term (rek.): firm planned order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004