Ikon för Rikstermbanken

fast orderkvantitet

svensk term (rek.): fast orderkvantitet
definition:

metod för partiformning som innebär att orderkvantiteten sätts lika med en given fast kvantitet

anmärkning:

Denna fasta kvantitet kan antingen fastställas genom manuella bedömningar, eller beräknas genom kostnadsminimering, exempelvis med hjälp av kvadratrotsformeln. Fast orderkvantitet är en kvantitetsbaserad, ickediskret och tidsinvariant partiformningsmetod.

engelsk term (rek.): fixed order quantity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004