Ikon för Rikstermbanken

fast behovstäckningstid

svensk term (rek): fast behovstäckningstid
definition:

metod för partiformning som innebär att en orderkvantitet skapas för att täcka ett helt antal planeringsperioders behov eller ett givet antal dagars behov

anmärkning:

Fast behovstäckningstid är en tidsbaserad, diskret och tidsvariant partiformningsmetod. Antalet perioder eller dagar kan fastställas genom manuella bedömningar alternativt beräknas ekonomiskt på motsvarande sätt som vid beräkning av ekonomisk orderkvantitet.

engelsk term (rek): fixed period requirements
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004