Ikon för Rikstermbanken

factory of the future

svensk term (rek.): factory of the future
förklaring:

Med factory of the future menas ett koncept och en idealbild över hur den framtida fabriken kommer att kunna se ut när den idag förväntade teknologiska utvecklingen har kommit till stånd.

engelsk term (rek.): factory of the future
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004