Ikon för Rikstermbanken

först in – först ut

svensk term (rek): först in – först ut
svensk term (acc): FIFO
förklaring:

Först in – först ut avser en princip som används i tre olika bemärkelser. Det kan vara en prioriteringsregel i fabriken som innebär att order/operationer utförs i en produktionsgrupp i den ordning som de anländer. Det kan också vara en regel för uttag ur lager med multipla lagerplatser som innebär att man alltid gör uttag från det äldsta och tidigast inlevererade partiet först. Den tredje betydelsen av först in – först ut principen förekommer i lagervärderingssammanhang. Principen innebär här att artiklar i lager prissätts och värderas som om först in – först ut principen strikt tillämpas vid fysiska lageruttag.

anmärkning:

Termen FIFO avser först in – först ut principen vid lagervärdering och lagerhantering.

engelsk term (rek): first in – first out
engelsk term (acc): FIFO
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004