Ikon för Rikstermbanken

försörjningskedja

svensk term (rek.): försörjningskedja
definition:

följd av till varandra levererande företag från råmaterial via olika led av tillverkare och distributörer till slutkonsumerande kund

anmärkning:

Med utgångspunkt från det företag i försörjningskedjan som står i fokus är den betraktad från ett materialflödesperspektiv.

se även:
engelsk term (rek.): supply chain
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004