Ikon för Rikstermbanken

förrådsstyrning

svensk term (rek): förrådsstyrning
definition:

besluts-, beordrings- och kontrollaktiviteter för att styra kvantiteter i förråd på ett ur kostnads- och intäktssynpunkt optimalt sätt

engelsk term (rek): inventory control
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004