Ikon för Rikstermbanken

förrådsredovisning

svensk term (rek.): förrådsredovisning
definition:

redovisning av behållning i förråd

anmärkning:

Förrådsredovisning omfattar ajourföring av förändringar i kvantiteter i förråd genom uttag, inleveranser och inventeringar. I många fall innefattas också planerade förändringar, dvs. förväntade inleveranser i form av uteliggande order samt förväntade uttag i form av reservationer. Förrådsredovisning är dels avsedd att tillgodose materialstyrningsbehov, dels ekonomisk förrådsvärdering.

engelsk term (rek.): inventory accounting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004