Ikon för Rikstermbanken

förplockningslager

svensk term (rek): förplockningslager
definition:

lager som uppstår därför att plockning till kundorder eller tillverkningsorder av något skäl påbörjas en tid innan respektive artikel behöver utlevereras alternativt användas

anmärkning:

Förplockning är ofta ett sätt att upptäcka och gardera sig mot bristsituationer.

engelsk term (rek): pre-picking storage
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004