Ikon för Rikstermbanken

förkalkyl

svensk term (rek.): förkalkyl
definition:

kostnadsberäkning av en produkt som görs innan produktion har skett

anmärkning:

Den kan användas som en del av en offert vid kundorderorienterad produktion eller för förstagångsprissättning vid produktutveckling av standardprodukter. Förkalkylen baseras på grovt planerad eller uppskattad materialåtgång och tidsåtgång.

engelsk term (rek.): product cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004