Ikon för Rikstermbanken

förfakturering

svensk term (rek.): förfakturering
definition:

fakturering av kund innan full leverans av order skett

anmärkning:

Företeelsen är speciellt vanligt förekommande vid stora kundorder med långa leveranstider.

engelsk term (rek.): pre-invoicing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004