Ikon för Rikstermbanken

förbrukningstyp

svensk term (rek.): förbrukningstyp
förklaring:

Automatisk prognostisering baseras på olika slag av historisk förbrukning. För att kunna välja önskat slag att utgå från kan förbrukning delas upp i olika förbrukningstyper. Som exempel på sådana typer kan nämnas utleverans till kund, uttag mot tillverkningsorder, internförbrukning, kassation och inventeringsdifferenser.

engelsk term (rek.): usage type
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004